Dva hlasy v dokonalé harmonii

Ojedinělé vokální duo dvou přátel, jejichž cílem je prostřednictvím hudby sdílet s posluchači radost ze společně stráveného času.

slide-1
slide-3
slide-2

O nás

Filozofie pěveckého dua KCHUN je opřená o druhý hexagram nejstarší čínské knihy I-ťing – Knihy proměn. Slovo kchun znamená „Země“ a vyjadřuje přijetí. S tímto pocitem pracují interpreti ve vzájemné shodě dvou hlasů, splynutí myslí dlouholetých hudebních kolegů a přátel v jednu řeč. Martin Prokeš a Marek Šulc přijímají dar hlasu a rovněž výzvu a možnost tuto proměnnou darovat. KCHUN je pro ně přirozenou cestou další spolupráce, službou lidem, sobě samým a Bohu. Projekt bývá při koncertním provedením doplněn o videoart reflektující témata jednotlivých částí hudebního přediva z dílny akademického malíře Atily Vöröse a VJ Rudolfa Živce.

Splynutí myslí, shoda dvou hlasů, přátelství

DOKONALÁ HARMONIE

Kdo jsme

Tvůrci v projektu Kchun

Marek Šulc

Marek Šulc

Baryton

Sametový témbr hlasu ho přímo předurčuje, aby zpěvem rozdával radost.

Marek Šulc na pražské HAMU vystudoval zpěv (prof. Miloslav Podskalský) a hudební management. Pod vedením Martina Haselböcka se několikrát účastnil mistrovských kurzů barokní hudby v rakouském Gmundenu. V letech 2004–2018 byl členem souboru Schola Gregoriana Pragensis. Pravidelně spolupracuje se soubory Collegium 1704 nebo Cappella Mariana. V roce 2010 účinkoval jako člen vokálního ansámblu na několika koncertech Bobbyho McFerrina. Je členem umělecké rady festivalu Lípa Musica a hudebním ředitelem rádia Classic Praha.

Martin Prokeš

Martin Prokeš

Tenor

Je obdarován krásným hlasem, jehož prostřednictvím se snaží o harmonii.

Martin Prokeš vystudoval teplickou konzervatoř a poté pokračoval ve studiu v Praze na HAMU ve třídě profesorky Magdaleny Hajóssyové. Spolupracoval se soubory zabývajícími se historicky poučenou interpretací staré hudby, jako jsou Pražští madrigalisté, Musica Florea, Ensemble Inégal či Capella Regia. Dvacet let byl členem souboru Schola Gregoriana Pragensis a dvanáct let také jeho manažerem. Jako zakladatel, předseda umělecké rady a ředitel  stojí v čele festivalu Lípa Musica a je členem správní rady Nadačního fondu Ozvěna pomáhajícího dětem se sluchovým postižením.

Aktuální projekt

Purgatio

Projekt „Purgatio“ je naprosto ojedinělé a v České republice dosud ve své originalitě neprezentované audiovizuální dílo, spojující gregoriánský chorál, renesanční polyfonii, mluvené slovo a kresbu světlem v jeden celek.

Představte si kostel či kapli, které jsou ponořeny do naprosté tmy a ticha. Náhle se tma probouzí… Světlo a jeho magické obrazy vetkly pomyslný život lidské duši a ta se vydává na cestu. Stejně jako v Danteho Božské komedii prochází po smrti duše peklem, očistcem, až nakonec dojde do samotného ráje.

Touto strastiplnou cestou ji provází jen magický zpěv dvou lidských hlasů. A také hlas vypravěče, jenž sám, obklopen tmou, promlouvá ke každému z posluchačů a jen jemu jedinému, sedícímu ve tmě, předává věčný příběh života a smrti, moudrosti a pokory.

Být sám se sebou. Sám se svou duší. Vnímat lidský hlas a zpěv. Spočinout v daném okamžiku. Takový je projekt dua Kchun, jenž symbolizuje Zemi a přijetí.

Přehrát video

Purgatio v bazilice Všech svatých v České Lípě
29. 9. 2019 v rámci MHF Lípa Musica.

Aktuální CD / LP

Purgatio

Martin Prokeš tenor

Marek Šulc baryton

Vladimír Javorský umělecký přednes

Martin Prokeš a Marek Šulc natočili album v rámci dua KCHUN. CD navazuje na koncertní program „Purgatio“ (Očistec), který čerpá inspiraci z ikonického díla Danta Alighieriho (1265-1321), na kterého se často pohlíží jako na symbol středověku. Právě on vytvořil snad nejvznešenější obraz očistce, jaký lidský duch zrodil. Hudba, která zazní na CD zavede posluchače do období 12.-14. století. Hostem na CD je herec Vladimír Javorský. Autorkou konceptu a dramaturgie koncertního programu „Purgatio“ je muzikoložka a zpěvačka Barbora Kabátková.