Dva hlasy v dokonalé harmonii

Ojedinělé vokální duo dvou přátel, jejichž cílem je prostřednictvím hudby sdílet s posluchači radost ze společně stráveného času.

slide-1
slide-3
slide-2

O nás

Pěvecké duo KCHUN vzniklo v roce 2016. Tenorista Martin Prokeš a barytonista Marek Šulc navázali na své předchozí umělecké zkušenosti a spolupráci, zejména v rámci renomovaného souboru Schola Gregoriana Pragensis, a vydali se vlastní originální cestou. Výjimečné souznění svých hlasů prezentují ve zcela unikátních autorských projektech, kde kombinují starou i soudobou hudbu a nevyhýbají se ani použití videoartových prvků či živé kresby světlem ve spolupráci s renomovanými vizuálními umělci. Úspěšnou kariéru dua KCHUN odstartoval projekt Purgatio, který nabídl neotřelý pohled na Danteho Božskou komedii s využitím gregoriánského chorálu, renesanční polyfonie, recitace a kresby světlem. Věčný příběh života a smrti, moudrosti a pokory prezentovalo duo Kchun na mnoha tuzemských i zahraničních koncertních a festivalových pódiích. V roce 2022 připravil KCHUN novinku v podobě světové premiéry úpravy díla Stabat Mater soudobého italského skladatele Marca Rosana s doprovodem violoncella. Duo KCHUN je mimořádným objevem na současné klasické scéně díky důrazu na čistou formu hlasového projevu a výjimečnou dramaturgickou objevnost.

Splynutí myslí, shoda dvou hlasů, přátelství

DOKONALÁ HARMONIE

Kdo jsme

Tvůrci v projektu Kchun

Marek Šulc

Marek Šulc

Baryton

Sametový témbr hlasu ho přímo předurčuje, aby zpěvem rozdával radost.

Marek Šulc na pražské HAMU vystudoval zpěv (prof. Miloslav Podskalský) a hudební management. Pod vedením Martina Haselböcka se několikrát účastnil mistrovských kurzů barokní hudby v rakouském Gmundenu. V letech 2004–2018 byl členem souboru Schola Gregoriana Pragensis. Pravidelně spolupracoval se soubory Collegium 1704 nebo Cappella Mariana. V roce 2010 účinkoval jako člen vokálního ansámblu na několika koncertech Bobbyho McFerrina.

Mnoho let působil jako člen umělecké rady festivalu Lípa Musica a patnáct let byl moderátorem rádia Classic Praha, kde zastával i pozici hudebního ředitele. Od roku 2020 je pedagogem na katedře Hudební produkce na HAMU a od roku 2025 se stává uměleckým ředitelem festivalu Smetanova Litomyšl.

Martin Prokeš

Martin Prokeš

Tenor

Je obdarován krásným hlasem, jehož prostřednictvím se snaží o harmonii.

Martin Prokeš vystudoval teplickou konzervatoř a poté pokračoval ve studiu v Praze na HAMU ve třídě profesorky Magdaleny Hajóssyové. Jako sólista vystupoval s Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Hradec Králové a Janáčkovou filharmonií. Podílel se jako sólista na provedení Oratoria ke svatému Mikuláši Benjamina Brittena či Matoušových pašijí Johanna Sebastiana Bacha.

Spolupracuje se soubory zabývajícími se historicky poučenou interpretací staré hudby, jako jsou Musica Florea, Ensemble Inégal nebo Capella Regia. V letech 1995–2016 byl členem souboru Schola Gregoriana Pragensis. a dvanáct let také jeho manažerem. V posledních letech se věnuje také interpretaci jiných žánrů a spolupracuje například s Ivou Bittovou, Jaroslavem Krčkem, či klavíristkou Jitkou Čechovou. Jako zakladatel a ředitel stojí již dvaadvacet let v čele MHF Lípa Musica a je členem správní rady Nadačního fondu Ozvěna pomáhajícího dětem se sluchovým postižením.

Aktuální projekt

Purgatio

Projekt „Purgatio“ je naprosto ojedinělé a v České republice dosud ve své originalitě neprezentované audiovizuální dílo, spojující gregoriánský chorál, renesanční polyfonii, mluvené slovo a kresbu světlem v jeden celek.

Představte si kostel či kapli, které jsou ponořeny do naprosté tmy a ticha. Náhle se tma probouzí… Světlo a jeho magické obrazy vetkly pomyslný život lidské duši a ta se vydává na cestu. Stejně jako v Danteho Božské komedii prochází po smrti duše peklem, očistcem, až nakonec dojde do samotného ráje.

Touto strastiplnou cestou ji provází jen magický zpěv dvou lidských hlasů. A také hlas vypravěče, jenž sám, obklopen tmou, promlouvá ke každému z posluchačů a jen jemu jedinému, sedícímu ve tmě, předává věčný příběh života a smrti, moudrosti a pokory.

Být sám se sebou. Sám se svou duší. Vnímat lidský hlas a zpěv. Spočinout v daném okamžiku. Takový je projekt dua Kchun, jenž symbolizuje Zemi a přijetí.

Přehrát video

Purgatio v bazilice Všech svatých v České Lípě
29. 9. 2019 v rámci MHF Lípa Musica.

Zažít na vlastní kůži

Aktuální koncerty

Aktuální CD / LP

Purgatio

Martin Prokeš tenor

Marek Šulc baryton

Vladimír Javorský umělecký přednes

Martin Prokeš a Marek Šulc natočili album v rámci dua KCHUN. CD navazuje na koncertní program „Purgatio“ (Očistec), který čerpá inspiraci z ikonického díla Danta Alighieriho (1265-1321), na kterého se často pohlíží jako na symbol středověku. Právě on vytvořil snad nejvznešenější obraz očistce, jaký lidský duch zrodil. Hudba, která zazní na CD zavede posluchače do období 12.-14. století. Hostem na CD je herec Vladimír Javorský. Autorkou konceptu a dramaturgie koncertního programu „Purgatio“ je muzikoložka a zpěvačka Barbora Kabátková.