Program

Purgatio

Projekt „Purgatio“ je naprosto ojedinělé a v České republice dosud ve své originalitě neprezentované audiovizuální dílo, spojující v jeden celek gregoriánský chorál, renesanční polyfonii, mluvené slovo a kresbu světlem. 

Představte si kostel či kapli, které jsou ponořeny do naprosté tmy a ticha. Náhle se tma probouzí… Světlo a jeho magické obrazy vetkly pomyslný život lidské duši a ta se vydává na cestu. Stejně tak jako v Danteho Božské komedii prochází po smrti duše peklem a očistcem, až nakonec dojde do samotného ráje. Touto strastiplnou cestou ji provází jen magický zpěv dvou lidských hlasů. A rovněž hlas vypravěče, jenž sám, obklopen tmou, promlouvá ke každému z posluchačů a jen jemu jedinému, sedícímu ve tmě, předává věčný příběh života a smrti, moudrosti a pokory.

Být sám se sebou. Sám se svou duší. Vnímat lidský hlas a zpěv. Spočinout v daném okamžiku. Takový je projekt dua Kchun, jenž symbolizuje Zemi a přijetí.

Milan Dolejší

komentář po koncertě v České Lípě 29. 9. 19

Celý projekt je VELMI originální a spojení moderní techniky se starým uměním je geniální. Moc se mi líbily čtené vstupy. Působivé a hezké bylo, když jste ve zpěvu procházeli prostorem. Oživilo to představení a zvuk byl dynamický. Měl jsem při poslechu, asi podobně jako pan biskup, hluboký duchovní pocit.

Petr Malásek

po koncertě v Praze 14. 11. 19

Bylo to nádherný ... podařilo se Vám zastavit čas... ještě dlouho to bude ve mne rezonovat....Díky, jste skvělí !

Arnoštka Waclawičová

komentář po koncertě v Rumburku 9. 11. 19

Úžasné, překrásné, nádherný zážitek! Náš kostel je trochu chudý, ale máme ho rádi a vy jste ho tak nádherně naplnili a všechny nás povznesli. Kresba světlem na oltář byla uchvacující.

Přehrát video

Purgatio v kostele Všech svatých v České Lípě 29. 9. 2019 v rámci MHF Lípa Musica

Kdo jsme

Tvůrci v programu Kchun - Purgatio​

Marek Šulc

Marek Šulc

Baryton

Martin Prokeš

Tenor

více

Martin Prokeš vystudoval teplickou konzervatoř a poté pokračoval ve studiu v Praze na HAMU ve třídě profesorky Magdaleny Hajóssyové. Jako sólista vystupoval se Severomoravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Hradec Králové a Janáčkovou filharmonií. Podílel se na provedení Oratoria ke svatému Mikuláši Benjamina Brittena či Matoušových pašijí Johanna Sebastiana Bacha. Spolupracuje se soubory zabývajícími se historicky poučenou interpretací staré hudby, jako jsou Musica Florea, Ensemble Inégal nebo Capella Regia. Dvacet let byl členem souboru Schola Gregoriana Pragensis a dvanáct let také jeho manažerem. Jako zakladatel a ředitel již osmnáctý rok stojí v čele festivalu Lípa Musica a je členem správní rady Nadačního fondu Ozvěna pomáhajícího dětem se sluchovým postižením.

Vladimír Javorský

recitace ze záznamu

více

Vladimír Javorský po studiu herectví na JAMU v Brně působil v letech 1986–1991 v brněnském Divadle Husa na provázku, kde se výrazně podílel na řadě představení. Další jeho angažmá bylo v letech 1993–1996 v pražském Činoherním klubu (např. Andrew v Sexu noci svatojánské, Figaro ve Figarově svatbě aj.). Jeho jméno se od tohoto období objevuje i v dalších divadlech, kde občas hostuje (Divadlo Archa, Viola, Divadlo v Řeznické, Divadlo v Dlouhé ad.). Členem Činohry Národního divadla se stal v roce 1999 (titulní role v Shakespearově Hamletovi a Klicperově Hadriánovi z Římsů, Kníže Myškin v adaptaci Dostojevského Idiota, Kotrlý v Havlově Pokoušení a mnoho dalších). Na Nové scéně hostoval v mluvené roli v komorní opeře Toufar. Vladimír Javorský má na svém kontě asi padesát filmových a televizních rolí (např. Největší z Pierotů, Báječná léta pod psa, Poupata, Čapkovy kapsy, Nevinné lži, Andělé všedního dne, Americké dopisy, Bylo nás pět, Já, Mattoni, Bohéma aj.). K nejvýznamnějším oceněním jeho umění patří Český lev a Cena české filmové kritiky za hlavní mužský herecký výkon ve filmu Poupata z roku 2011.

Atila Vörös

kresba světlem

Rudolf Živec

Videoart

více

Rudolf Živec je jednou z mála osobností, které definovaly a uvedly na scénu výraz „VJing“ v Česku. Působí v České Lípě a od roku 1999 s přáteli vymýšlí metody, jak ozvláštnit hudební performance pohyblivým obrazem. Je autorem přístrojů na přepínání videí, tvoří obsah pomocí videomixů, kamer a jiných zdrojů signálu. Jeho umění se vyvíjí současně s vývojem moderních technologií. Za svou kariéru spolupracoval s mnoha významnými umělci na poli elektronické, alternativní a vážné hudby v Čechách i v zahraničí. V současnosti spolupracuje s akademickým malířem Atilou Vörösem. Originálním propojením pohyblivého obrazu a kresby hledá spojení mezi zvukem a prostorem, diváky a interprety, a to zcela jedinečnou a nepřenositelnou formou.

Barbora Kabátková

koncept a dramaturgie

více

Po dokončení gymnázia vystudovala obor Sbormistrovství chrámové hudby na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a hudební vědu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde nyní pokračuje jako doktorand se specializací na gregoriánský chorál. Studiu zpěvu se vždy věnovala soukromě. Díky intrepretačním kurzům pod vedením Maria van Alteny, Petera Kooije, Julie Hassler, Howarda Crooka či Joela Frederiksena nalezla cestu ke staré hudbě, které nyní věnuje nejvíce času. Hraje na středověké harfy a psalterium. Je uměleckou vedoucí a dramaturgyní vysoce ceněného ženského souboru Tiburtina Ensemble. Na českých a světových koncertních pódiích můžete Barboru zastihnout ve spolupráci s předními soubory jako je např. Collegium Vocale Gent (Ph. Herreweghe), Collegium 1704 (V. Luks), Collegium Marianum (J. Semerádová), Musica Florea (M. Štryncl), Cappella Mariana (V. Semerád), Concerto Melante (R. Orlovsky), Accentus Austria (T. Wimmer), La Grand Chapelle (A. Recasens) ad.

Program

Purgatio

Creator Omnium

1. Hymnus Primus parens hominum 
2. František z Assisi: Píseň tvorstva 
3. Kyrie Inmense Conditor 
4. Tropus super Libera me Domine Creator omnium rerum Deus 

Mors – Smrt

5. Conductus Veni redemptor gencium 
6. Dante Alighieri: Božská komedie (Peklo) 
7. Leich Vanitas Vanitatum 
8. Conductus Si Deus est animus 
9. Zjevení sv. Jana 

Infernum – Peklo

10. Antiphona Aperite mihi portas justitie / Ps. 117 Confitemini Domino 
11. Hymnus Audi tellus, audi magni 
12. Dante Alighieri: Božská komedie 
13. Conductus Quis dabit capiti meo 
14. Žalm 51 (50) Smiluj se nade mnou, Bože 
15. Lauda Convertime o Signore 

Purgatorium – Očistec

16. De Lamentatione Jeremiae Prophetae 
17. Prosa Portum in ultimo 
18. Žalm 114 (113) Když Izrael vyšel z Egypta 
19. Conductus In hoc ortus occidente – improvizace 
20. Dante Alighieri: Božská komedie 
21. Jacopo da Bologna: Madrigale Lo lume vostro 

Paradisum – Ráj

22. Sanctus O quam dulciter voces ibi resonant 
23. Johannes de Florentia: Madrigale La bella stella 
24. Dante Alighieri: Božská komedie (Ráj) 
25. Hymnus Urbs Jerusalem beata 
26. Benedicamus Benigno voto 

Podrobná programová brožura

pdf soubor ke stažení

informace pro pořadatele
koncertů

pdf soubor ke stažení

CD / LP

Purgatio

Martin Prokeš tenor

Marek Šulc baryton

Vladimír Javorský umělecký přednes

Martin Prokeš a Marek Šulc natočili album v rámci dua KCHUN. CD navazuje na koncertní program „Purgatio“ (Očistec), který čerpá inspiraci z ikonického díla Danta Alighieriho (1265-1321), na kterého se často pohlíží jako na symbol středověku. Právě on vytvořil snad nejvznešenější obraz očistce, jaký lidský duch zrodil. Hudba, která zazní na CD, zavede posluchače do období 12.-14. století. Hostem na CD je herec Vladimír Javorský. Autorkou konceptu a dramaturgie koncertního programu „Purgatio“ je muzikoložka a zpěvačka Barbora Kabátková.