Duo Kchun - Stabat Mater
Program

Stabat mater

Skladbu Stabat Mater z roku 2004 zkomponoval Marco Rosano pro kontratenor (mužský hlas s rozsahem ženského altu), smyčce a varhany původně pro jednoho z nejlepších současných světových kontratenoristů Andrease Scholla, který se specializuje na interpretaci barokní hudby. Proto je i dílo, byť nové, zcela otevřeně koncipované ve stylu napodobujícím barokní hudbu. Stabat Mater v podání Andrease Scholla a Australian Brandenburg Orchestra pod vedením Paula Dyera měla premiéru v únoru 2008 v australském Sydney a Scholl ji od té doby provedl nesčetněkrát po celém světě.

Pěveckému duu Kchun se Rosanova hudba natolik zalíbila, že přímo u skladatele objednalo novou verzi téže skladby, tentokrát pro dva hlasy (s přesným určením pro duo Kchun) a violoncello. Tím, že se objednavatelé stali zároveň interprety, vznik nové verze sledovali a ovlivňovali až do konečné podoby. Spojení mužských hlasů s violoncellem je staletími prověřené, nosné a zvukově vyvážené. Violoncello má tenorovou polohu a jako smyčcový nástroj ohebnost a frázovací a dynamické možnosti podobné lidskému zpěvu. Pro duchovní skladbu, jakou je Stabat Mater, je toto obsazení vynikajícím východiskem.

Rosanova Stabat Mater je jedním z jeho stěžejních děl. Skladba stojí zcela podle barokního principu na fundusu bassa continua, zcela rovnocenného zpěvním hlasům. Barokní basso continuo představoval basový melodický nástroj (violoncello, violone, viola da gamba, fagot nebo jejich kombinace) a akordický doprovodný nástroj (cembalo, varhany, loutnové drnkací nástroje). V Rosanově kompozici je bas koncentrován do svébytného partu violoncella. Nad ním se prolínají dva vokální party, homofonicky i polyfonicky, vždy v duchu emoce a obsahu zpívaného textu dané části. Zdaleka však nejde o nápodobu baroka ve všech ohledech – Rosano nás nenechává na pochybách, v jaké době skladba vznikla. Mnohé harmonické postupy i originální tektonika celku jsou zcela současné.

Stabat Mater vrcholí homofonní, smířlivou katarzí v závěrečné části Quando corpus, až jakýmsi popěvkem, vyjadřujícím pozitivní rozuzlení: … dopřej, aby duše směla vejít v ráje království.

Milan Fiala

reakce pořadatele Haydnových slavností, Řenče 13.10.23

„Pro posluchače to byl balzám, přenesení se do jiných stavů, do světů bez počítačů, mobilů, sociálních sítí, blázinců... Lidé byli nadšení, já jsem nedýchal. Měl jsem obavu, co "těžká" muzika udělá s mou ženou, která na ni není až tolik vysazená, ale ta hudba byla zpěvná, melodická, hladila a člověk se těšil na každý další tón, který přijde. Bravo Duo Kchun! Bravo Marco Rosano!“

Tomáš Cidlina

z recenze pro Opera+ na koncert 24.9.22 v Prysku v rámci MHF Lípa Musica

„Zádumčivá a zádušní, naléhavá a tíživá zvěst se v závěru stala mobilizující a prodchnutá vírou. Vírou v nevyhnutelnost, ale zároveň i ve vyšší smysl Kristovy oběti. I proto celkové a konečné vyznění Stabat Mater v podání dua Kchun a Eduarda Šístka nemělo pouze smutné résumé, bylo zároveň i prostou a vroucí modlitbou.
Na jejím začátku byla pokora a stesk, na konci však rozhřešení, mobilizace duševních sil a víra.“

Anna Šerých

z recenze pro Opera+ na vydané CD Stabat Mater 23.11.23

Stabat Mater  Marca Rosana je v prvotřídní interpretaci dua Kchun výsostně estetickým zprostředkování základního duchovního faktoru evropských dějin. Do dnešních dnů také účinnou formou společenské informace. Také nadějí pro další projekty Kchun.

Přehrát video o nahled video

Marco Rosano: Stabat Mater, první část

Kdo jsme

Tvůrci v programu Kchun - Stabat Mater

Marek Šulc

Marek Šulc

Baryton

Martin Prokeš

Tenor

více

Martin Prokeš vystudoval teplickou konzervatoř a poté pokračoval ve studiu v Praze na HAMU ve třídě profesorky Magdaleny Hajóssyové. Jako sólista vystupoval se Severomoravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Hradec Králové a Janáčkovou filharmonií. Podílel se na provedení Oratoria ke svatému Mikuláši Benjamina Brittena či Matoušových pašijí Johanna Sebastiana Bacha. Spolupracuje se soubory zabývajícími se historicky poučenou interpretací staré hudby, jako jsou Musica Florea, Ensemble Inégal nebo Capella Regia. Dvacet let byl členem souboru Schola Gregoriana Pragensis a dvanáct let také jeho manažerem. Jako zakladatel a ředitel již osmnáctý rok stojí v čele festivalu Lípa Musica a je členem správní rady Nadačního fondu Ozvěna pomáhajícího dětem se sluchovým postižením.

Eduard Šístek

Violoncello

více

Eduard Šístek studoval hru na violoncello na Pražské konzervatoři u Jaroslava Kulhana, na Akademii múzických umění v Praze u Mikaela Ericssona a na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u Reinharda Latzka. Věnuje se sólové, komorní i orchestrální hře. Je stálým členem České filharmonie a členem Umělecké besedy, zabývá se také interpretací soudobých skladeb. Stal se laureátem Soutěže Nadace Bohuslava Martinů, Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně, Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec ad. Jako sólista pravidelně spolupracuje s předními českými hudebními tělesy. Na zahajovacím koncertě druhého ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby (2019) provedl obnovenou premiéru Rybova Koncertu C dur. Vystoupil na recitálech v rámci festivalu Pražské jaro a Českého spolku pro komorní hudbu. Průběžně realizuje řadu nahrávek pro Český rozhlas.

Eduard Šístek

Marco Rosano

Skladatel

Program

Stabat Mater

Kchun - Stabat Mater

Martin Prokeš – tenor, Marek Šulc – baryton
Eduard Šístek – violoncello

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Suita pro violoncello č. 2 d moll, BWV 1008

Prélude
Allemande

Lauda Plangiamo quel crudel basciar

Johann Sebastian Bach

Suita pro violoncello č. 2 d moll, BWV 1008

Courante
Sarabande

Hildegard von Bingen (1098–1179)

Hymnus Ave generosa

Johann Sebastian Bach

Suita pro violoncello č. 2 d moll, BWV 1008

Menuet I, II
Gigue

Marco Rosano (*1964)

Stabat Mater, úprava pro tenor, baryton a violoncello

Stabat Mater
O quam tristis
Quis est homo
Pro pecatis
Eia Mater
Sancta Mater
Fac me vere
Juxta crucem
Fac ut portem
Fac me plagis
Fac me cruce
Quando corpus

Program s anotací

pdf soubor ke stažení

Zažít na vlastní kůži

Aktuální koncerty

Aktuální CD

Stabat mater

Stabat Mater

Martin Prokeš tenor

Marek Šulc baryton

Eduard Šístek violoncello

Umělecké spojení pěveckého dua Kchun, které tvoří tenorista Martin Prokeš a barytonista Marek Šulc, a violoncellisty Eduarda Šístka je organickým vyústěním společného nadšení z tvorby soudobého italského skladatele Marca Rosana. Jedním z jeho klíčových děl je zhudebnění textu latinské sekvence Stabat Mater, který vyjadřuje bolest Panny Marie pod Kristovým křížem. Skladbu napsal v roce 2004, původně pro kontratenor, smyčce a varhany, zcela otevřeně ve stylu napodobujícím barokní hudbu. V roce 2022 jí upravil přímo pro duo Kchun a violoncello. Kchun ke spolupráci přizval Eduarda Šístka, violoncellistu České filharmonie a projekt poprvé uvedl na Mezinárodním hudebním festivalu Lípa Musica v roce 2022. Nahrávka vznikla v roce 2023 v kostele sv. Petra a Pavla v Prysku.